bilde av Marit

Kurs

Jeg holder ulike kurs:
kreativ formidling, drama og rollespill
og i fortellerkunst. Det har vært bedrifter, lærere, menigheter og andre foretak som har bestilt kurs. Kursopplegget lages i samarbeid med kunde, der vi blir enige om hva som ønskes, og hvordan det skal legges opp. Men jeg har også laget tre ferdige kurspakker, som eventuelt kan justeres etter avtale. Om ønskelig kan det også holdes en forestilling sammen med kurset.

Kreativ formidling

Kurset i kreativ formidling handler om lek, improvisasjon og varierte teknikker og metoder som kan brukes i formidling. Det blir øvelser, foredrag og samarbeid. Vi ser blant annet på pusteteknikker, kroppsspråk og på hvilke signaler vi sender ut.

Drama og  rollespill

Her jobber vi mye fysisk og lærer ulike teknikker som  kan brukes i dramaarbeid. Rollespill foregår i grupper. Det dramatiske spill, som bygger på menneskets evne til perspektivbytte gjennom å ta på seg en som-om rolle i en som-om situasjon og den kreative utforskningen og de erkjennelsesmuligheter som dette rollebyttet åpner opp for, er kjernen i drama.

Fortellerkunst

Fokuset på kurset er å bli bedre fortellere gjennom ulike teknikker og fortellerøvelser.

grafisk element

Gå til kontaktskjema her

Marit Anmarkrud, Vestheim gård, 3330 Skotselv - Mob: 901 91 856 - marit@perlespire.no

Så fremt ikke annet er nevnt, er alle foto tatt av fotograf Trine Kvalnes


© 2018 Perlespiretegning av barn